Boutique hotellit

Tutustumme niin kutsuttuihin boutique hotelleihin, jotka eroavat hieman tavallisista hotelleista. Selvitämme tässä osiossa, mitä eroa on boutique hotellin ja tavallisen hotellin välillä, sekä minkälaisia boutique hotelleja Suomessa on tarjolla.